Politică de confidențialitate

Vrem să vă asigurăm că pentru Cluj Innovation Park protecția datelor personale este o prioritate! Ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea acestora.

 

Dvs. decideți ce se întâmplă cu datele dvs. personale.

 

Cluj Innovation Park prelucrează datele personale conform prevederilor Regulamentului.

 

În funcție de contractele încheiate cu Cluj Innovation Park, datele prelucrate pot fi de identificare și contact (de ex. nume și prenume, CNP, adresa, telefon, adresa de email), financiare (de ex. certificat fiscal, bilanț, balanță de verificare), socio-demografice etc.

 

Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și determinate (furnizarea serviciilor, efectuarea raportărilor către autoritățile competente, marketing direct – atunci cand ne-ați furnizat consimțământul pentru acesta etc.) și în baza unui temei legal (ex. consimțământul, executarea contractului, îndeplinirea unei obligații legale etc.).

 

Păstrăm datele dvs. atât cât este nevoie (ex. pe durata relației contractuale, la care se adaugă o perioadă suplimentară justificată de legislație).

Pentru a furniza servicii către dvs., datele pot fi furnizate către terți (ex. autorități, furnizori IT, curieri etc.), care au obigația legală de a vă proteja datele.

 

Aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (de ex. când sunt incomplete), dreptul de ștergere a datelor (de ex. când a expirat durata de păstrare), dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor (de ex. când doriți să le transmiteți altui operator), dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, dreptul de a retrage oricând consimământul de marketing direct.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți să ne scrieți la adresa: Cluj Innovation Park, strada F.D. Roosevelt, nr. 2 ap. 16, Cluj-Napoca, județul Cluj sau pe e-mail la office@clujinnovationpark.ro.